Kytkykauppaan tulossa muutoksia

Kytky 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia 3G-puhelinten kytkykauppaan. Lakiluonnoksen mukaan kytkysopimuksen enimmäispituus voisi olla kaksi vuotta, mutta kuluttajille pitäisi tulevaisuudessa myös tarjota lyhyempiä sopimuksia, kuten puolentoista ja yhden vuoden mittaisia sopimuksia.

Myös sopimusajan irtisanomiseen halutaan uusia sääntöjä. Lakiluonnoksen mukaan kuluttajalla olisi oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus kesken kauden muustakin syystä, kuin esimerkiksi sairauden tai työttömyyden takia. Uutta esityksessä on myös se, että teleyritys velvoitettaisiin tarjoamaan saldorajoitusominaisuutta aina sopimusta tehtäessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaisi myös laajentaa kytkykauppaa tiettyihin GSM-puhelimiin, joita olisivat turvapuhelimet, pöytäpuhelimet ja eräät muut erikoispuhelimet. Tavallista GSM-puhelinta ja liittymää ei edelleenkään voisi hankkia kytkysopimuksella.

Uusi kytkykauppalaki olisi tarkoitus tulla voimaan maaliskuun 2009 loppuun mennessä.