3G-puhelimet eivät säteile enemmän kuin GSM-puhelimet

3G SAR

Matkapuhelinten aiheuttama säteily nousee uutisiin aina välillä. Tällä kertaa uutisen nostaa pintaan säteilyturvakeskus (STUK), joka on mitannut 3G-puhelinten SAR-arvot. Tuloksista selviää, että kolmannen sukupolven matkapuhelimet eivät säteilleet GSM-puhelimia enempää.

Testi rupeama on vasta alussa, koska STUK on tähän mennessä testannut vain seitsemän 3G-puhelinta. Testeissä näiden puhelinten SAR-arvot vaihtelivat välillä 0,4–1,2 wattia kiloa kohti eli ne olivat suunnilleen samoja kuin mitattujen GSM-puhelinten SAR-arvot.

Tutkimuksessa huomautetaan, että normaalikäytössä UMTS-taajuusalueella toimivat puhelimet säteilevät yleensä huomattavasti vähemmän kuin testitilanteessa. Tämä johtuu siitä, että normaalikäytössä puhelimet pystyvät hyödyntämään kehittynyttä tukiasemaverkkoa ja tehonsäätöominaisuuksiaan. 

Päähän kohdistuvaa säteilyä pystyy vähentämään käyttämällä esimerkiksi handsfree-laitetta.

Lähde: Säteilyturvakeskus