roaming

Aiempaa edullisemmat verkkovierailumaksut astuivat voimaan

Huhtikuussa uutisoidut uudet verkkovierailu- eli niin sanotut roaming-maksut ovat astuneet voimaan EU:n alueella 1. heinäkuuta. Sopimuksen ansiosta ulkomailla tehdyt puhelut ja lähetetyt tekstiviestit ovat aiempaa edullisempia ja samalla datasiirron tukkuhinnalle saatiin asetettua hintakatto.

Heinäkuun alusta lähtien suomalaisesta liittymästä toisessa EU-maassa tehty puhelu saa maksaa enintään 43 senttiä ja vastaanottaminen 19 senttiä. Vuoden 2010 heinäkuussa edellä mainitut hinnat laskevat 39 senttiin ja 15 senttiin.
Ulkomailta lähetetyn tekstiviestin hintakatoksi on määrätty 11 senttiä. Datasiirron tukkuhinta saa olla heinäkuusta lähtien yhden euron, joka alenee ensi vuonna 80 senttiin.

Datasiirron osalta operaattoreiden tulee tarjota asiakkaille 1. maaliskuuta 2010 alkaen uutta katkaisutoimintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu katkeaa, kun 50 euron maksukatto on saavutettu. Tällä pyritään estämään ylisuuret yllätyslaskut.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

Mobiilidatan hinta laskee euroon megatavulta EU:n alueella

Euroopan Unionissa on vihdoin päästy yhteisymmärrykseen verkkovierailu- eli niin sanotusta roaming-maksusta. Europarlamentti on hyväksynyt komission ehdotuksen, jossa verkkovierailumaksuille asetetaan selvä katto. Nyt hyväksytty sopimus koskee puheluita, tekstiviestejä ja ulkomailla tapahtuvaa datasiirtoa, joka on erityisesti aiheuttanut ikäviä yllätyksiä kotimaansa ulkopuolella vieraileville.

Nyt aikaansaatu päätös asettaa datasiirron tukkuhinnan katoksi euron megatavulta. Toisen operaattorin verkosta soitettu puhelu saa sen sijaan maksaa enintään 0,43 euroa. Tekstiviestien hintakatoksi on määrätty 0,11 euroa.

Päätöksen mukaiset hinnat tulevat voimaan Euroopan Unionin alueella heinäkuussa.

Tulevaisuudessa hinnat laskevat entisestään. Sopimuksen mukaan datasiirron megatavuhinta alenee kahden vuoden kuluttua 50 senttiin.

Lähde: DigiToday

Järkyttäville roaming-maksuille tulee loppu!

Nokia E75

Matkapuhelinten järkyttäville verkkovierailu- eli niin sanotuille roaming-maksuille ollaan vihdoin laittamassa piste EU:n alueella. Tällä hetkellä operaattorit laskuttavat kovalla kädellä dataverkkoa ulkomailla käyttäviä ja hinnat voivat pahimmillaan olla jopa 10 euroa yhdeltä megatavulta. Suuret megatavuhinnat ja asiakkaiden tietämättömyys ovat aiheuttaneet paljon ikäviä yllätyksiä suurten laskujen muodossa.

Tulevaisuudessa roaming-maksuille tullaan asettamaan hintakatto, joka tulee alentamaan hintoja vuosittain. Vuoden 2009 heinäkuun alussa tukkuhinta on enintään 1 euro siirrettyä megatavua kohden, vuoden 2010 heinäkuussa hinta on enää 80 senttiä megatavulta ja 2011 megatavuhinta alenee 50 senttiin. Kyseessä on suuri muutos ja sen toivotaankin kannustavan operaattoreita tarjoamaan kuukausimaksullisia datapaketteja myös ulkomailla.

Hintakaton lisäksi tulossa on myös datayhteyden katkaisutoiminto, jolla pyritään välttämään tuhansien eurojen yllätyslaskut. Ideana on, että yhteys katkeaa automaattisesti, kun käyttäjä on saavuttanut 50 euron maksukaton.

Lähde: Uusi Suomi