SN4Mobile

Mobiilimarkkinointiviestien määrä rajussa kasvussa viime vuonna

Suomalaisyritykset hyödyntävät enenevissä määrin kuluttajien matkapuhelimiin lähetettäviä mainostekstiviestejä markkinointikampanjoissaan, kertoo mobiilimarkkinointiin erikoistunut SN4Mobile. Yhtiön mukaan tammi-joulukuussa 2010 SN4Mobilen kautta lähetettyjen mobiilimarkkinointiviestien määrä kasvoi 130 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vieläkin nopeammin kasvoivat myyntiin ja asiakaspalveluun liittyvät viestimäärät, kertoo SN4Mobile.

Mobiilimarkkinointiviestien määrän kaksinkertaistuminen osoittaa, että kotimaiset yritykset ovat heränneet hyödyntämään mobiilikanavaa markkinointipaletissaan. Yritysasiakkaamme ovat oivaltaneet, että kuluttajat ovat ottamassa omakseen mobiilin internetin ja mobiililaitteisiin tulevat markkinointiviestit. Mobiilikanava tarjoaa markkinoijille muita kanavia tehokkaamman keinon tavoittaa asiakkaat kiinnostavalla tavalla ja juuri oikealla hetkellä. Kampanjaviesti saattaa mennä ohi asiakkaalta muiden kanavien kautta”, tulkitsi SN4Mobile Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hyttinen.

SN4Mobilen mukaan mobiilimarkkinoinnin hyvää kasvukehitystä Suomessa tukevat nykyaikainen puhelinkanta ja kuluttajien myönteinen asennoituminen mainosviesteihin. Tutkimuksien mukaan peräti neljä viidestä suomalaisesta kuluttajasta suhtautuu myönteisesti matkapuhelimien kautta tuleviin markkinointiviesteihin.

Menestyksellinen mobiilimarkkinointi perustuu oikeaan aikaan ja paikkaan sekä kuluttajan omaan päätökseen. Oivaltava markkinointi tehoaa, jos markkinoima tuote tai palvelu osuu juuri oikeaan aikaan matkan varrelle ja liittyy vaikkapa ostoprosessiin liitettävään palveluun kuten neuvoon vaatteita tai ostoksia valittaessa. Esimerkiksi tieto oikein ajoitetuista loppumyynneistä kiinnostaa tiettyjä kuluttajaryhmiä. Asiakasuskollisuudesta palkitsevat ja viestivät lojaliteettikonseptit tulevat jatkossa ottamaan entistä vahvempaa roolia mobiilimarkkinoinnissa”, Hyttinen sanoo.