tuulivoima

Elisa kokeilee tuulivoiman käyttöä mobiiliverkon sähköntuotannossa

Teleoperaattori Elisa on ilmoittanut pilottihankkeesta, jonka tarkoituksena on tutkia tuulivoiman käyttöä mobiiliverkon sähköntuotannossa. Yhtiö on toteuttanut yhdessä Cypress Wind Turbine OY:n kanssa pystyakselisen tuuliturbiinin, jota käytetään sähkön tuotantoon mobiiliverkossa Hyvinkäällä.

”Olemme tutkineet uusiutuvia energialähteitä yhtenä mahdollisuutena pienentää ostettavan sähkön tarvetta. Tuulivoima on nopeimmin kasvavia uusiutuvia energianlähteitä maailmassa ja mobiiliverkon vaatimat mastot mahdollistavat pystyakselisen tuuligeneraattorin hyödyntämisen”, kertoo osastopäällikkö Jouni Pekonen Elisalta

Yksi suurimmista mobiiliverkon kustannuseristä muodostuu sähkönkulutuksesta. Yhtiön mukaan laajempi tuulivoiman hyödyntäminen sähkön tuottamisessa pienentäisi verkon käyttökustannuksia jopa 10 prosenttia. Päätökset käytön laajentamisesta tehdään pilotin tulosten perusteella.